Urološka ordinacija "Kosa" sa višedecenijskim iskustvom, osnovana je 2001 godine. Nalazi se u mirnom kraju na Bežanijskoj kosi.
Ordinacija se bavi specijalističkim urološkim pregledima, dijagnostikom i lečenjem.

Prim dr Petar Dragičević
Medicinski fakultet u Beogradu
završio 1962 godine.
Do osnivanja ordinacije radio je u KBC Zvezdara.
Bavi se bolestima bubrega i urinarnim infekcijama.

Prof. dr Dejan Dragičević
radi na Urološkoj Klinici u Beogradu
i redovan je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U svom svakodnevnom kliničkom radu
bavi se dijagnostikom urogenitalnih oboljenja
konzervativnim i hirurškim tretmanom pacijenata.


Diplomirao je 1991 god sa prosečnom ocenom 9,11. Specijalistički ispit iz Urologije je položio 1999 god. Magistrirao je sa temom tumora bubrega 1998 god. a doktorsku disertaciju iz oblasti tumora urotelijuma je odbranio 2006 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više radova koji su objavljeni u najeminentnijim svetskim časopisima (European Urology, British Journal of Urological Surgeons, Urologia Internationalis, Urological Oncology, Progres en Urologie) iz oblasti urologije. Za deo svoga rada iz doktorske disertacije dobio je nagradu evropske asocijacije urologa na medjunarodnom kongresu u Solunu 2006 godine. Usavršavao se u dva navrata na Salzburskim urološkim seminarima. Bio je sekretar Urološke sekcije Srbije do 2011 god. Član je Evropskog i svetskog udruženja Urologa.


dr Vladan Andrejević
specijalista urologije
Univerzitetski Klinički Centar Srbije – Urološka Klinika.

Bavi se dijagnostikom,laparoskopskom i minimalno invazivnom
hirurgijom u urologiji. Deo je tima za laparoskopsku hirurgiju
u Urološkoj klinici UKCS-a.


Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 2007. godine.Od 2007. do 2012. godine radi kao klinički lekar u Urološkoj klinici KCS-a.Od 2012.do 2017.godine specijalizacija urologije u Urološkoj klinici KCS.Trenutno na subspecijalizaciji iz laparoskopske hirurgije.Zaposlen u Klinici za urologiju u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije u Beogradu.Jedan je od malobrojnih urologa koji se bavi najsavremenijom minimalno invazivnom hiruškom procedurom u oblasti urologije:radikalna nefrektomija,parcijalna nefrektomija,nefroureterektomija,radikalna cistektomija,radikalna prostatetktomija,karlična limfadenektomija.Autor i koautor je brojnih radova iz oblasti urologije.Usavršavanje Inzbruk/Austrija,Strazbur/Francuska.