VARIKOCELA

Varikocela predstavlja proširene testikularne vene odnosno venski splet koji drenira krv iz testisa u sistemsku cirkulaciju. Varokocela se može pojaviti i na levoj i na desnoj strani kao i obostrano,međutim najčešće u 80 – 90 % slučajeva zahvata levi testis.Do posledice proširenja dolazi zbog same anatomije krvnih sudova.Varikocela može biti urođena,ali je najčešće stečeno oboljenje i najviše se javlja u pubertetu.Učestalost varikocele je u 15% muške populacije,25% muškaraca sa abnormalnim spermogramom ,35-40% muškaraca sa infertilitetom.

Simptomi:

 • bol i nelagoda u skrotumu i testisima
 • smanjenje veličine jednog ili oba testisa
 • masa u skrotumu,ako je varikocela dovoljno velika može biti vidiljiva
 • infertilitet,loš kvalitet semene tečnosti

Varikocela se najčešće prikazuje kroz pojavu nelagodnosti ili tupog bola pri fizičkom naporu i dužem stajanju. Mada, u velikom broju slučajeva varikocela je obično bez simptoma. Često se otkriva prilikom pregleda pacijenata koji imaju problem sa infertilitetom.

<\b>

Zbog proširenja ovih vena, krv se u njima zadržava duže i time greje testis, a toplota utiče na smanjenje pokretljivosti spermatozoida, kao i na spermatogenezu uopšteno. Usporeno odvođenje krvi iz „kritične zone“ utiče i na poremećen lokalni metabolizam tkiva, kao i gasnu razmenu (manje kiseonika). Stoga je varikocela jedan od najčešćih uzroka neplodnosti.

<\b>

Dijagnostika:

  • Fizikalni pregled (u stojećem i ležećem stavu)
  • Ultrazvuk skrotuma (dijametar vena, veličina testisa), Doppler US
  • Ultrazvuk abdomena (Tu bubrega…)
  • Spermogram

<\b>

Lečenje varikocele je isključivo operativno. Operiše se isključivo iz dva razloga. Prvi razlog je loš spermogram,a drugi je bol i nelagodnost u testisu koji onemogućava ili otežava redovne dnevne aktivnosti.

<\b>

Indikacije za operaciju varikocele:

  • dokazan infertilitet
  • hipotrofija testisa
  • bolovi i nelagodnost