EREKTILNA DISFUNKCIJA

Sama erekcija predstavlja složen psihofizički proces, koji uključuje psihološke, nervne, hormonske I vaskularne komponente. Na prvom mestu je važno utvrditi nastanak impotencije.

Simptomi erektilne disfunkcije podrazumevaju:


  • probleme u postizanju erekcije
  • probleme u održavanju erekcije
  • smanjenu seksulanu želju

Ovi simptomi mogu da se jave povremeno i kod zdravih muškaraca. Ukoliko su sporadični, nije neophodno medicinski ih tretirati. Ukoliko su česti tj.postanu hronični neophodno je javiti se lekaru (urologu).

 

Erektilna disfunkcija je komplesan problem i ponekad nastaje kombinacijom više faktora.Faktori mogu biti psihološki i organski,obično su uzroci udružení u najvećem broju slučajeva.
Od primarnog uzroka zavisiće i dijagnostički proces i dalje lečenje.
Dijagnostika podrazumeva pregled i laboratorijske analize, ne sme se isključiti ni postojanje drugih oboljenja i njihov moguć uticaj na problem sa erekcijom.

 

Danas postoji veliki broj lekova kao što su Viagra, Levitra i Cialis koji se primenjuju u lečenju erektilne disfunkcije i najveći broj pacijenata njihovom primenom može rešiti ovaj problem. Uzimanje ovih lekova dozvoljeno je uz pregled i preporuku urologa.