ULTRAZVUK TESTISA

Ultrazvuk testisa se koristi kao nastavak fizikalnog pregleda genitalnih organa muškaraca. Anatomska lokalizacija testisa odmah ispod kože dozvoljava da se ultrazvučno ispitivanje radi sa visoko frekventnim sondama koje proizvode odličnu rezoluciju slike.Dodatno uključivanje color Dopler ultrazvuka obezbeđuje da se u isto vreme može posmatrati i morfologija testisa | protok krvi kroz testise.

Ultrazvučna dijagnostika:
Ultrazvučna dijagnostika omogućava visok stepen tačnosti
u razlikovanju intratestikularnih od ekstratestikularnih
bolesti i u otkrivanju intratestikularne patologije.
Ultrazvuk ima značajno mesto u otkrivanju tumor testisa
koji se prikazuje kao solitarne ili difuzne promene u samom
tkivu testisa. Različite cistične promene mogu se pratiti
godinama u skrotumu pacijenata i najčešće ne pokazuju
sklonost ka malignoj alteraciji.

Ultrazvučna dijagnostika:
Ultrazvučna dijagnostika ima i značajno mesto u otkrivanju
svih stanja u skrotumima (akutni skrotum).Akutní skrotum
je sinonim za iznenadni nastali bol u skrotumu.
Najvažnija stanja koja mogu izazvati ovakav bol jesu:
torzija testisa, akutni epididimitis, tumor testisa hidrocela,
hematocela, akutni angioneurotski edem skrotuma kod dece
ili postojanje ingvinalne kile.