SPERMOGRAM

Analiza sperme je prvi korak da bi se indetifikovao muški sterilitet. Anomalije ćelija koje može pokazati spermogram mogu biti indikator različitih infekcija i prostatitisa. Analiza spermograma predstavlja određivanje deskriptivnih parametara ejakulata, kojima se dobijaju informacije o produkciji sperme, prohodnosti muških genitalnih puteva, funkciji pomoćnih žlezda i ejakulativnoj funkciji. Kvalitet sperme zavisi od mnogo faktora kao što su hormonski status, produkcija spermatozoida u testisima, funkcija pomoćnih žlezda, nedavne bolesti. Takođe na kvalitet sperme utiče dužina apstinencije, pušenje, droga, alkohol i neki lekovi. Analiza spermograma je vrlo jednostavna i primenjuje se u svakodnevnoj dijagnostici.

Normalna nalaz spermograma je u kome ima 20 miliona spermatozoida
u jednom milimetru, od kojih je najmanje 40% kreće napred progresivno.

Nalaz spermograma koji odstupa od normalnih vrednosti
Zahteva pregled urologa, kao i analize koje urolog smatra
potrebnim koje bi dovele do prave dijagnoze i izlečenja.

Oblik spermatozoida

 

Normalnim nalazom se smatra ukoliko je više od 50% spermatozoida normalnog oblika. Ukoliko više od polovine spermatozoida u uzorku ima normalan oblik, fertilitet je smanjen.

 

Pokretljivost spermatozoida

 

Pokretljivost je veoma važan faktor, kretanje može biti: progresivni, slabo pokretni ili pokretni u mestu, sporo pokretni i nepokretni. Za spontanu trudnoću potrebno je oko 40% progresivnih spermatozoida.

 

PH vrednost

 

Ejakulat je blago alkalna tečnost, granice ph se kreće od 7,2 do 8,0. Semena tečnost tako štiti spematozoide od kisele okoline materice.Nije se pokazalo da ima značenje učinke na plodnost.

 

Volumen

 

Volumen predstavlja zapreminu ejakulata koji iznosi 2 do 6 ml. Do promene u volumenu dolazi ukoliko postoji proširenje vena testisa ili u slučaju apstinencije.

 

Likvefakcija

 

Uzorak semena je inicijalno gust, ali on vremenom treba da postane voden je će takva koezistencija pomoći pri kretanju. Ako nema likvefakcije od 10 do 30 min. u pitanju je stanje koje utiče na plodnost.

 

Aglutinacija

 

Aglutinacija je pojava kod koje se spermatozoidi slepljuju jedan uz drugog tj. usmeravaju se jedan prema drugom dotičući se glavama ili repovima ili kombinovano. Prisutnost ove pojave može ukazati na postojanje antitela (imunološki faktor), tada se preporučuje (ASA test). Takođe može ukazati na bakterijsku infekciju pa je potrebno uraditi (test spermokulture).

 

Ostale ćelije (osim sprematozoida)

 

Ejakulat sadrži i ostale ćelije osim sprematozoida. To su ćelije iz uretre, ćelije od kojih nastaju sprematozoidi, leukociti i razni mikroorganizmi. Ako je prisutan veći broj leukocita obično je znak neke infekcije. Bakterija (Chlamidia trachomatis) može napraviti ozbiljan problem,dovesti do začepljenja semenovoda, izazvati poremećaj sazrevanja speratozoida i povećati broj antitela. Ona se ne može otkriti spermogramom nužno je uraditi mokrobiološke analize semena i kulturu ćelija.