SPERMOGRAM - DAVANJE UZORKA

Postupak uzimanja uzorka:

 

Uzimanje uzorka sperme se obično radi u laboratoriji,putem ejakulacije u sterilnu posudu ili kod kuće ukoliko je pacijent u mogućnosti da dostavi uzorak u roku od 30 minuta. Uzorak je potrebno držati na temepraturi od 36-37 stepeni. Ne smeju se upotrebljavati kondomi za prikupljanje uzroka jer sadrže lubrikante koji imaju spermicidno delovanje.

Apstinencija od ejakulacije preuzimanja uzorka
mora biti od 2-5 dana.
Ako je apstinencija kraća od 2 dana u uzorku se može naći
manji broj spermatozoida,ako je duža od 5 dana opada njihova
pokretljivost. Bitno je uzeti ceo ejkaulat jer prvi mlaz sadrži
najveću koncetraciju spermatozoida.

Nikad se dijagnoza ne donosi na osnovu jednog uzorka jer su moguće velike oscilacije u vrednostima, budući da su kvalitativne i kvantitativne osobine semene tečnosti vrlo osetljive na različite pojave promene temperature skrotuma, pušenje, alkohol, lekovi, hormonske preparate i dr.

 

Izgled semene tečnosti

 

Normalni uzorak semene tečnosti varira od bele do sivkasto-bele boje.
Promene u boji obično ukazuje na neki zdravstveni problem. Kada je koncetracija spermatozida izrazito niska, semena tečnost može biti prozirna, a ako je smeđe, svetlo crvene ili ružičaste boje, to je znak da su u ejakulatu prisutni eritrociti (hematospermija).