KAMEN U MOKRAĆNIM PUTEVIMA

Kamen u mokraćnim putevima je često oboljenje,koje se lako otkriva i danas uglavnom rešava jed-nodnevnim minimalno invazivnim lečenjem, izuzev u komplikovanim slučajevima, kada je potreban hiruški pristup. Faktori koji doprinose stvaranju kamena u bubregu mogu biti:infekcija mokraćnog trakta, endokrini i metabolički poremećaji.genetska predispozicija kao i način ishrane i nedovoljan unos tečnosti tj stanje dehidratacije.

Kamen u mokraćnom traktu je posledica migracije
kamena iz bibrega i zaglavljivanja na nekom od
prirodnih suženja mokraćnog kanala. Retko se javlja
primarno u samom kanalu zbog patoloških procesa.

Kamen se otkriva najčešće slučajno,nakon kontrolong ultrazvučnog pregleda ili kada se pacijent javi lekaru zbog jakih iznenadnih bolova,u levoj ili desnoj slabini.

 

U zavisnosti od lokalizacije kamena (bubreg, ureter,mokraćna bešika) nakon predhodne dijagnos-tike:

  • analiza krvi i urina
  • ultrazvučni pregled
  • nativni rentgenski snimak urotrakta
  • dubinsko snimanje bubrega

Odlučuje se za vrstu lečenja:

  • ESWL
  • endoskopski tretman
  • promena PH urina
  • operativni tretman

U rizičnim grupama pacijenata gde dolazi do brzog recidiva,gde postoji obostrana masivna kalkuloza potrebno je sprovesti metaboličko ispitivanje.