Urološka ordinacija "Kosa" sa višedecenijskim iskustvom, osnovana je 2001 godine. Nalazi se u mirnom kraju na Bežanijskoj kosi.

Ordinacija se bavi specijalističkim urološkim pregledima, dijagnostikom i lečenjem.

Prim dr Petar Dragičević
Medicinski fakultet u Beogradu
završio 1962 godine.
Do osnivanja ordinacije radio je u KBC Zvezdara.
Bavi se bolestima bubrega i urinarnim infekcijama.

Prof. dr Dejan Dragičević
radi na Urološkoj Klinici u Beogradu
i redovan je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U svom svakodnevnom kliničkom radu
bavi se dijagnostikom urogenitalnih oboljenja
konzervativnim i hirurškim tretmanom pacijenata.


Diplomirao je 1991 god sa prosečnom ocenom 9,11. Specijalistički ispit iz Urologije je položio 1999 god. Magistrirao je sa temom tumora bubrega 1998 god. a doktorsku disertaciju iz oblasti tumora urotelijuma je odbranio 2006 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više radova koji su objavljeni u najeminentnijim svetskim časopisima (European Urology, British Journal of Urological Surgeons, Urologia Internationalis, Urological Oncology, Progres en Urologie) iz oblasti urologije. Za deo svoga rada iz doktorske disertacije dobio je nagradu evropske asocijacije urologa na medjunarodnom kongresu u Solunu 2006 godine. Usavršavao se u dva navrata na Salzburskim urološkim seminarima. Bio je sekretar Urološke sekcije Srbije do 2011 god. Član je Evropskog i svetskog udruženja Urologa.