Muški infertilitet

Poslušajte predavanje Prof. dr Dejana Dragičevića o Muškom infertilitetu naKolarcu“, 23. april 2010. i pogledajte slajdove sa predavanja.

Neplodnost postaje svakodnevni problem, sa kojim se susreću mladi parovi. Problem kod muškarca učestvuje sa 40%, a isti toliki procenat je i kod žena. S obzirom na činjenicu da problem muške neplodnosti postaje sve prisutniji, cilj je da se ukaže na testove koji se mogu uraditi radi prave dijagnoze. Spermogram je osnovno ispitivanje,uzorak se dobija masturbacijom, posle apstinencije 48-72 sata. Najznačajniji parametri u spermogramu su broj spermatozoida, pokretljivost i morfologija. Postojanje leukocita ukazuje na infekciju i tada se radi dijagnoze rade brisevi uretre na Hlamidiju, Mikoplazmu, Ureaplazmu i opšti bakteriološki bris uretre. Asoospermija je pojam  koji ukazuje da u ejakulatu nema spermatozoida, te je potrebno kompletno urološko ispitivanje. Oligozoospermija je smanjen broj spermatozoida a Asthenozoospermia znači smanjenu pokretljivost spermatozoida u ejakulatu. Odredjenu ulogu u izazivanju infertiliteta igra i varikocela, prosiren splet testikularnih vena najčešće sa leve strane posto se sa ove strane spermatična vena uliva pod pravim uglom u bubrežnu venu.