Fimoza je po definiciji suženje kožice penisa. Kožica se zove prepucijum. Kada je kožica sužena, ona se ne može prevući preko glavića, tj. preko glansa penisa.

Ordinacija “kosa” – Urolog prof. dr Dejan Dragičević. Beograd. 

To je bolest koja se može javiti kod odraslih muškarasa ili kod dece. U ranom razvoju kod dece, radi se fiziološkoj fimozi.

Fiziološka fimoza

Većima dečaka se rađa sa fiziološkom fimozom. U prvim godinama života, fiziološko slepljenje kožice sa glavićem je prirodna zaštita glavića. Tokom prve tri godine života, kožica se potpuno odvoji od glavića penisa kod dečaka. Ako se primeti da dete otežano mokri i da mu se na vrhu penisa stvara balončić ispod kože ili mokraća teško prolazi, potrebna je konsultacija sa urologom. Tada se procenjuje u kojem je stadijumu fimoza prisutna i da li je potrebna athezioloza ili operativni tretman – cirkumcizija tj, obrezivanje.

Fimoza

Jako mali broj odraslih muškaraca ima urođenu fimozu i tada je otvor na kožici toliko uzak da se otežano mokri i otežan je seksualni odnos. Kod muškaraca kod kojih to nije urođeno, razlozi mogu biti različite hronične infekcije glansa ili prepucijuma zbog loše higijene, infekcije ili preteranog nadraživanja koje dovode do suženja kožice penisa i nemogućnosti prevlačenja preko glavića. S obzirom da se između kožice i glavića stvara hronična infekcija, ona može biti razlog nastanka i kancera penisa. Zato je neophodno lečenje.

Nasilno prevlačenje kožice, u bilo kom slučaju treba izbegavati, zbog mogućih oštećenja kože i moguće pojave stanja koje se naziva parafimoza. Tada je kožica zaglavljena i ne može se vratiti preko glavića.

Lečenje kortikosteroidima je metoda koja spada u konzervativno lečenje.

Slika doktora Dejana Dragičevića urologa. Beograd, Urološka ordinacija "Kosa".

Prof. dr Dejan Dragičević, Ordinacija "Kosa", Beograd.

Na šta se pacijent žali kod fimoze?

  • pojave jakih ili slabih bolova
  • crvenilo kožice
  • curenje sekreta ili zaostalog urina
  • smetnje prilikom seksualnih odnosa
  • otežanog ili skoro nemogućeg održavanja higijene

Cirkumcizija

Cirkumcizija tj. obrezivanje je zlatni standard za lečenje fimoze. Operacija se radi u lokalnoj anesteziji. Lokalni anestetik se dobija u koren penisa. Nakon toga, pristupi se operaciji. Kožica se u ambulantnim uslovima, delom ili u celosti hirurški odstrani. Postoje i određene komplikacije u ovoj vrsti hirurgije koje podrazumevaju oštećenje uretre, krvarenje, infekciju ili pucanje šavova. Pacijent već sutradan može da obavlja normalne aktivnosti. Potrebno je previjanje 24h posle operacije. Konci koji idu u krug oko penisa, sami otpadaju. Tri nedelje posle operacije, pacijent ne može da ima seksualne odnose, jer je potrebno kompletno zarastanje rane.

Kratka resica (Frenulum breve)

Ovo je stanje u kome je resica koja se nalazi sa donje strane glavića kratka, pa u erekciji, prilikom prevlačenja kožice, vuče glavić na dole. Može se desiti i da puca i stvara bolne ranice koje vrlo često krvare. Kod muškaraca koji su seksualno aktivni, teško dolazi do zarastanja ovih ranica. Lečenje ovog stanja se vrši hirurškim presecanjem resice u lokalnoj anesteziju. Zarastanje traje oko 10 dana, potom pacijenti mogu imati normalne seksualne odnose.